• The Netherlands
  • Nederlands
   • English
   • Nederlands
  • The Netherlands - Nederlands
   • The Netherlands - English
   • The Netherlands - Nederlands
  • Home
  • Contacts
  • On The Go
  • Track
  • Settings
  • Search

  Incoterms 

  De Incoterms geven een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten op het gebied van vervoer, invoer- en uitvoerdocumenten, risico en assurantie. De Incoterms regelen niet de eigendomsoverdracht van goederen; deze wordt geregeld door afgifte van het vervoersdocument (=eigendomsbewijs), of door contractuele afspraken (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.) De exacte plaats of tijdstip waarop een verplichting van de verkoper overgaat op de koper wordt een critical point (c.p.) genoemd.

  Elke 10 jaar worden de Incoterms vernieuwd of aangepast. Het verschil tussen de Incoterm 2000 en 2010 was dat het aantal Incoterms regels teruggebracht is van dertien naar elf, doordat een viertal regels (DAF, DES, DEQ en DDU) waren vervangen door twee nieuwe regels: DAT en DAP

  De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft de Incoterms 2020 gelanceerd die vanaf 1 januari 2020 van kracht is. De Incoterms 2020 verschillen niet veel van de Incoterms 2010. Het belangrijkste verschil is dat de Incoterm DAT is vervangen door de Incoterm DPU. De plaats van bestemming kan ieder plaats zijn en hoeft niet alleen een terminal te zijn.

  Mainfreight hanteert de versies van de Incoterms 2000, 2010 en 2020. Dit betekent dat u zowel de oude Incoterms alsook de nieuwe Incoterms 2020 kunt gebruiken.


  Download hier het schematische overzicht van de Incoterms 2020


  Hieronder ziet u alle Incoterms, zowel de 2000, 2010 en 2020 versie met uitleg. 

  EXW - ExWorks (2010 en 2020)

  Vergelijkbaar met levering af- fabriek. Verkoper produceert, en stelt tijdig de goederen ter beschikking van de koper in zijn expeditieruimte. Koper exporteert en importeert, en loopt het risico. Geschikt voor alle vervoersmodaliteiten.

  FCA - Free Carrier (2010 en 2020)

  Verkoper produceert, en levert af aan een door de koper aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. Hij loopt het risico tot de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. Koper importeert en exporteert. Risicoverdeling loopt parallel met vervoersverplichting. Geschikt voor alle modaliteiten.

  FAS - Free Alongside Ship (2010 en 2020)

  Verkoper levert af op de kade langs het schip. Koper contracteert vervoer, en regelt import- en exportvergunning.
  Deze incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

  FOB - Free On Board (2010 en 2020)

  Identiek als FAS, alleen eindigt de leveringsverplichting en het risico aan boord van het schip. De verkoper regelt de exportvergunning. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

  CFR - Cost and Freight (2010 en 2020)

  Verkoper contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (exclusief lossen), en regelt een uitvoervergunning. Loopt het risico tot de scheepsreling in de haven van vertrek. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

  CIF - Cost, Insurance, Freight (2010 en 2020)

  Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

  CPT - Carriage Paid To (2010 en 2020)

  Verkoper regelt exportvergunning, contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (inclusief lossen), en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen "onder berusting van de (eerste) vervoerder" geeft.

  CIP - Carriage and Insurance Paid (2010 en 2020)

  Idem als CPT, maar inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip.

  DPU - Delivered at Place Unloaded (2020) 

  Verkoper levert tot lossing van aankomende vervoersmiddel, loopt risico tot overeengekomen plaats van bestemming en exporteert. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

  DAF - Delivered At Frontier (2000)

  Deze Incoterm is met name geschikt voor vervoer per spoor en over de weg. Verkoper levert en loopt het risico tot een vastgestelde plaats aan de grens van het land van bestemming, en regelt een exportvergunning.

  DES - Delivered Ex Ship (2000)

  Verkoper levert en loopt het risico aan boord van het schip in de haven van bestemming. Verkoper exporteert, koper importeert en vervoert tot de eindbestemming. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip.

  DEQ - Delivered Ex Quay (2000)

  Idem als DES, alleen eindigt de leveringsverplichting voor de verkoper op de kade van de haven van bestemming. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip.

  DDU - Delivered Duty Unpaid (2000)

  Verkoper exporteert, levert en loopt risico tot eindbestemming; koper importeert. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

  DDP - Delivered Duty Paid (2010 en 2020)

  Verkoper levert en loopt risico tot eindbestemming, exporteert en importeert. Deze Incoterm is de tegenhanger van EXW. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

  DAT - Delivered At Terminal (2010)

  Bij de regel DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats in een vooraf bepaalde terminal door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel. De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel en hoeft dus niet zelf uit te laden. Dit is tevens het moment waarop het risico overgaat van de verkoper op de koper. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

  DAP - Delivered At Place (2010 en 2020)

  Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. De verkoper draagt alle kosten en risico's die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.


  Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden), wat staat er in?

  De Incoterms definiëren de rol van koper en verkoper bij een internationale transactie. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen de verkoper en koper worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De verplichtingen van de koper en de verkoper
  • Wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten regelt
  • Wie tot waar het transport regelt en daarvoor verantwoordelijk is
  • Het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper
   
  In de Incoterms 2020 zijn elf verschillende Incoterms en/of leveringsvoorwaarden vastgesteld die internationaal de rechten en plichten van de koper en  de verkoper regelen. Daarvan gaan vier Incoterms speciefiek over zeevracht transport. De overige zeven Incoterms gelden voor alle transport modaliteiten. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC)
  NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.